Collectieve Beveiliging Amsterdam houdt zich bezig met:

  • structureel operationeel overleg met de politie, overheid en beveiligingsbedrijven;
  • intensiveren van de samenwerking met ondernemersverenigingen VAZO, ORAM, Amports en Ondernemend Diemen;
  • bewaken dat de beveiligingsbedrijven de gemaakte afspraken nakomen;
  • regelmatig informeren van de aangesloten bedrijven (nieuwsbrieven, bijeenkomsten);
  • monitoren van nieuwe ontwikkelingen, maatwerk leveren en pro-actief handelen;
  • belangen van partijen behartigen in geval van klachten;
  • het vergroten van het deelnemersaantal, in beginsel binnen de gekozen gebieden (zie homepage), wat de veiligheid verder verhoogt;
  • acquisitie.

Om in 1 oogopslag duidelijk te maken wat de collectieve beveiliging voor u als ondernemer kan betekenen (of als u al deelnemer bent nu al voor u doet), hebben wij een flyer gemaakt. Aangezien de gebieden sterk verschillen, hebben wij drie flyers gemaakt voor DiemenZuid Oost en Westpoort.


Colofon:
Jurjen de Jong Communicatie, Amstelveen | Websitebouw: EMMA-design, Joure
achtergrondafbeeldingen
achtergrondafbeeldingen